16 Apr

Angående årsmötet den 6 maj

Kallelse till årsmötet har skickats ut.

Vi vill gärna ha in uppgifter om ni ämnar delta på årsmötet eller ej. Detta är viktigt för vår planering. OSA till Lars Bromander eller någon i styrelsen senast 28/4.

E-post: lars.bromander@ssasweden.com

 

Copyright 2014. Self Storage Association Sweden.