18 Mar

Årsmöte i Göteborg den 6 maj 2014

Self Storage Association Sweden (SSA) kommer att hålla sitt årsmöte i Göteborg den 6 maj. Styrelsen söker efter en lämplig lokal. Separat kallelse kommer att skickas ut senare.

 

Copyright 2014. Self Storage Association Sweden.