17 Apr

Årsstämman 2016

Årsstämman hålls den 16 maj på Kungsgatan 8, 2tr (KG10) i Stockholm.

Kallelse med förslag till dagordning kommer att skickas ut inom kort.

Copyright 2014. Self Storage Association Sweden.