09 Apr

Årsstämman 6 maj 2015

Kallelse till årsstämman den 6 maj har nu skickats ut.

Stämman hålls kl. 12 – 16 på Kungsgatan 8, 2 tr. (KG10) i Stockholm.

Anmälan om deltagande görs via e-post till: lars.bromander@ssasweden.com

 

Copyright 2014. Self Storage Association Sweden.