07 May

Årsstämman den 6 maj

Igår, den 6 maj, hölls årsstämman för Self Storage Association Sweden. Mötet hölls i Göteborg. Vi hade fått tillgång till mycket anrika lokaler hos the Royal Bachelor’s Club. Klubben har ett förflutet sedan 1769 och är den fjärde äldsta klubben i världen. Carl Waern, Humlans Minilager AB, hade arrangerat mötet. Ett stort tack till Carl för en det!

Förutom årsmötesförhandlingarna diskuterades försäkringsfrågor, uppdatering av de branschgemensamma dokumenten, den kommande Fedessa-konferensen i Stockholm i höst och en hel del övriga frågor. Protokoll från mötet distribueras senare.

Vid årsstämman bestämdes medlemsavgiften för 2015 enligt följande:

  • årsavgiften blir 6 000 kr
  • för var tredje anläggning, med början från anläggning nummer fyra, tillkommer
    500 kr.
  • nya medlemmar betalar halv avgift inträdesåret därefter full årsavgift

En anledning till den ändrade avgiften är bl.a. en planerad juridisk rådgivning i samband med genomgång av de branschgemensamma dokumenten (allmänna villkor försäkring, allmänna bestämmelser m fl.) samt administrativ avlastning för styrelsen.

Copyright 2014. Self Storage Association Sweden.