03 Oct

Branchträffen 2 oktober

I samband med FEDESSA:s stora årliga konferens här i Stockholm höll SSA ett eget branschmöte på Radison Blu Waterfront. Tjugosex medlemmar deltog.

Vår ordförande Michael Fogelberg diskuterade och informerade om aktuella ämnen som rör branschen och vår egen organisation. En ny version av försäkringsvillkoren har tagits fram vilka kommer att distribueras inom kort. Vår nya hemsida besöks av cirka 17 unika besökare varje dag vilket vi anser bra. Bland frågor som diskuterades kan vi nämna riktlinjer för att få kalla sitt företag “Self Storage” samt standard för branschen.

Vi hade också besök av Lorraine Dicksee från Reason-Global. Ytterligare representant från försäkringssidan deltog nämligen Claes Nilsson, Scandianvian Försäkringsmäklare. Deltagarna kommer att kontaktas av Claes.

Avslutningsvis vände Peter Ågren sig till våra nya medlemmar och inbjöd dessa till att kontakta styrelsen för råd & dåd samt för erfarenhetsutbyte.

Copyright 2014. Self Storage Association Sweden.