16 Nov

Namnbyte

Boxa Self Storage AB har överlåtit ägd fastighet, verksamhet, leverantörer och kunder till ett helägt dotterbolag – Goldcup 13799 AB, Eskilstuna

Copyright 2014. Self Storage Association Sweden.