23 Feb

Ny medlem

Ännu en ny medlem har anslutits till vår branschorganisation.

Ny medlem från februari 2016 är:

Mikael Åkesson, Bollebygd (för formalia  – se hemsidan)

Copyright 2014. Self Storage Association Sweden.