18 May

Övertagande

Magasinera Extrafickan AB i Kristianstad har under maj månad övertagit Smart Self Storage i Kalmar AB. Kalmaranläggningen kommer att bli en filial och inte drivas som ett eget bolag.

Copyright 2014. Self Storage Association Sweden.