19 Mar

Samarbete med Polisen

Ett arbete pågår med att försöka hitta samarbetsformer med Polisen. Detta är en uppföljning av en diskussion som startade vid branschdagen 2013. En inledande möte har hållits. Syftet är att diskutera ett samarbetsavtal, liknande det som finns med Tullverket.

Copyright 2014. Self Storage Association Sweden.