COVID-19

Råd till operatörer av self storage om Coronavirusutbrottet

updated 20/03/2020

Vad du borde göra nu?

Fokus på hygien:

 • Rengör regelbundet tangentbord, dörrhandtag, vagnhandtag osv.
 • Se till att det finns möjlighet för handtvätt för alla som besöker arbetsplatsen, även för samarbetspartner och underleverantörer.
 • Se till att din butik är så ren som möjligt.

Kundkontakt:

 • Undvik att skaka hand - använd andra gester.
 • Där det är möjligt, håll kunder på avstånd från personalen.
 • Om en kund behöver skriva under ett kontrakt eller annat pappersarbete, se till att de kan sitta vid änden av bordet eller disken och ge dem pappersarbetet där.
 • Undvik att visa fram din anläggning om detta är möjligt, men vid behov håll avstånd på minst 2 meter.
 • Om det är möjligt, låt kunderna avsluta pappersarbete och administration på nätet.
 • Låt inte nuvarande kunder komma in i ditt receptionsområde om det inte är absolut nödvändigt.

Vad händer om din personal blir sjuk?

 • All personal som visar tecken på feber, hosta eller förkylningsliknande symtom bör inte komma till jobbet och ska självisolera sig själva.
 • Alla med symtom bör stanna hemma i minst sju dagar. Om de bor tillsammans med andra, borde alla i hushållet stanna hemma i minst 14 dagar för att undvika en spridning av infektionen utanför hemmet.
 • Efter 14 dagar kan alla som inte har symtom återgå till sin normala rutin. Men om någon i hemmet får symtom, bör de stanna hemma i 7 dagar från den dag deras symptom börjar. Även om det betyder att de är hemma längre än 14 dagar.
 • Alla som har feber bör stanna hemma tills febern är borta. Alla som fortfarande har hosta efter 7 dagar, men med normal temperatur, behöver inte fortsätta att vara hemma. En hosta kan fortsätta i flera veckor efter att infektionen försvunnit.

Var förberedd på att sköta din anläggning på distans

 • Det är troligt att du kommer att behöva sköta din anläggning på distans när personalen är sjuk eller om affärsrestriktioner införts. Om du har möjlighet att konfigurera dina system för att kontrollera tillgång, larm eller liknande på distans, bör du göra detta nu.
 • Om du inte kan sköta din anläggning på distans behöver du skapa en kommunikationslista över alla kunder. Den listan ska helst sparas hemma och inte på anläggningen. Om det blir nödvändigt att stänga butiken med kort varsel kan du kommunicera detta till alla dina kunder. Om några kunder behöver akut tillgång till anläggningen kan du behöva besöka anläggningen, för att tillhandahålla detta.
 • Du bör också försöka installera ett system för att övervaka din CCTV och andra säkerhetssystem på distans. Du behöver kunna veta om en frustrerad kund har brutit in i din butik eller om brottslingar har utnyttjat situationen. Om du inte kan övervaka din säkerhet på distans är det en bra idé att göra regelbundna säkerhetskontroller av anläggningen.

Om restriktioner införs

Om rörelse- eller butiksrestriktioner införs av regeringen är det viktigt att komma ihåg följande:

 • Self storage är en tjänst, inte en butik eller detaljhandel. I andra länder har detta betytt att self storage anläggningar har kunnat förbli öppna under stora delar av restriktionerna.
 • Personal kan möjligtvis fortfarande besöka anläggningen eftersom ni är en tjänsteleverantör, men de bör undvika all kontakt med andra (både personal och kunder) på mindre än 2 meters avstånd.
 • Vi rekommenderar att ha en person i butiken/receptionen, men att inte ha detta utrymme tillgängligt för kunder.
 • Vi uppmanar medlemmarna att ge kunder tillgång till deras förråd om det är möjligt och om detta kan göras inom de gällande restriktionerna.
 • Om du måste stänga din anläggning bör du ha kontaktinformation för nödsituationer på anläggningen och på din hemsida. Du bör också informera alla dina kunder om situationen.
 • Erfarenheter från andra länder visar att kunder fortfarande kommer att vilja ha tillgång till deras förråd efter att restriktioner införts. Detta gäller speciellt företagskunder.

Förbered dig på att restriktionerna lyfts

Det är mycket troligt att den allmänna ekonomiska effekten av denna händelse kommer att bli allvarlig. Det är osannolikt att många flyttar in eller ut ur deras förråd medans befolkningens mobilitet är begränsad. Däremot är det dock troligt att vissa kunder slutar betala deras hyra. Det är också troligt att när restriktionerna upphör, att anläggningarna kommer att uppleva utflyttningar av kunder. Detta på grund av att de kunder som ville flytta ut under restriktionerna inte har gjort det, men även möjligtvis pga. kunder var ekonomiska situation påverkats av krisen.

Var extra uppmärksam på dåliga betalare

Det kommer att vara avgörande för self storage företag att ha fokus på sina dåliga betalare och även att ha en policy för kunder som pga. ekonomiska svårigheter har svårt att betala sina räkningar. Företag inom restaurang- och underhållningssektorn använder ofta self storage och de kommer att drabbas hårt av denna kris. Dessutom kan kunder som skulle flytta ut under restriktionsperioden begära att deras hyra efter deras önskade utflyttningsdatum krediteras.

För närvarande är vårt råd att så länge du tillhandahåller förrådsutrymme, även om kunderna inte har tillgång, så har du rätt att ta ut hyra. Men denna kris är unik, därav söker SSA Sweden ytterligare råd i denna fråga. Du bör också överväga din position som ett företag och vilket stöd du vill erbjuda lokala företag eller privatpersoner, som har svårigheter på grund av krisen.

Om du väljer att erbjuda en ekonomisk lättnad för existerande kunder är det viktigt att du tydligt dokumenterar detta och att krediteringen täcker en fast period eller ett fast belopp.