torsdag 11 maj
8am – 9.30am
Frukost och Mässa - Breakfast in the Trade Show

Trade Show & Catering

9.30am – 9.40am
Välkomsthälsning - Welcome

Session

9.45am – 10.25am
Gör AI till din bästa vän - Make AI your best friend !

Session

10.25am – 11am
Self Storage Update i Sverige och Europa - Self Storage Update in Sweden & Europe

Session

11am – 11.30am
Paus och Mässa - Morning refreshments in the trade show

Trade Show & Catering

11.35am – 12.05pm
Så får nya anläggningar en flygande start: synlighet, priser och rabatter _ Getting new sites off to a flying start: visibility, prices and discounts

Session

12.05pm – 1.30pm
Lunch och mässa - Lunch in the trade show

Trade Show & Catering

1.35pm – 2.20pm
Dynamik i varje kundrelation: försäljning och prissättning - Dynamics of every customer relationship: sales and pricing

Session

2.20pm – 2.50pm
Moms i self storage

Session

2.50pm – 3.20pm
Paus och Mässa - Afternoon refreshments

Trade Show & Catering

3.20pm – 4.05pm
Värdet av ESG för Self Storage sektorn - The value of ESG to the self storage sector

Session

4.05pm – 4.35pm
Disaster Recovery

Session

4.35pm – 4.50pm
Dåliga betalare och utflyttningar: optimera service och omsättning - Optimising service and turnover

Session

5pm – 5.30pm
Årsmöte SSA Sweden - Annual Meeting SSA Sweden

SSA Sweden meeting

5.30pm – 6pm
Mingel - Drinks

Networking dinner

6pm – 9pm
Dinner

Networking dinner

 

Exhibitors 2023.jpg 5