Om oss

Self Storage Association Sweden är den svenska branschorganisationen för uthyrare av förråd till privatpersoner och företag. Föreningen startades 2004 av ett antal selfstorage-företag. SSA är en ideell förening med syfte att tillvarata och främja medlemmarnas intressen genom att vara ett samarbetsorgan för kontakter mellan föreningens medlemmar och statliga och kommunala myndigheter i frågor som rör medlemsföretagens verksamhet.

Föreningen har bland annat tagit fram allmänna bestämmelser, hyreskontrakt, en kundstandard tillsammans med den europeiska branschorganisationen och svenska SIS samt försäkringsvillkor för branschen. Idag har Self Storage Association Sweden 63 selfstorage-företag som medlemmar, med totalt mer än 165 anläggningar. Föreningens styrelse leds av Michael Fogelberg. Vi vill givetvis att branschorganisationen representeras av så många selfstorage-företag som möjligt, för att få tyngd och kraft för att fortsätta utveckla branschen.