FEDESSA Europaiska Report

Det här är den sjätte årliga undersökningen som FEDESSA gjort bland medlemsorganisationerna och deras medlemsföretag, och den andra som gjorts i samverkan med JLL fastighetsrådgivare.

Enkäten har gjorts med input från branschens aktörer för att beräkna storleken och tillväxtkraften för branschen i Europa. Vi hoppas att den ska ge en värdefull lägesbild för investerare och aktörer inom vår växande och dynamiska marknad.

Årets FEDESSA-undersökning har besvarats av 750 anläggningar och representation från 17 medlemsländer. Det omfattar över en fjärdedel av alla selfstorage-anläggningar i Europa. Rapporten inkluderar inte anläggningar i Storbritannien, men svaren från SSA UK's undersökning 2016 har lagts till i denna rapport där det varit lämpligt. Vi har också kompletterat svaren med intervjuer med aktörer runt om i Europa. 

Svaren på de flesta frågor gäller anläggningarnas nuläge och ställning den 31 mars 2017. 

Ladda ner 2017 European Self Storage Report här

Nyckelresultat

  • 2017 hade Europa 3 247 selfstorage-anläggningar med totalt 8 700 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta

  • 44 procent av anläggningarna finns i Storbritannien och sex länder står för närmare 85 procent av anläggningarna.

  • Den genomsnittliga lagringsytan per capita är 0,018 kvadratmeter men Storbritannien, Holland och Island har tre gånger större yta per capita.

  • Storleken på anläggningarna är i genomsnitt 3 773 kvadratmeter, även om de spänner från mindre än 2 000 kvadratmeter till över 6 000 kvadratmeter.

  • Snitthyran är 258 euro per kvadratmeter och uthyrningsgraden har ökat från 80 till 81 procent det senaste året. De tio största företagen i Europa representerar över 22 procent av det totala antalet anläggningar.

  • Det har varit cirka 350 miljoner euro av transaktioner de senaste 12 månaderna.

  • Tre av fyra selfstorage-företag räknar med att 2017 blir mer lönsamt än 2016 med förväntan om fortsatt ökad uthyrning.