FEDESSA Europaiska Report

Det här är den femte årliga undersökningen som FEDESSA gjort bland medlemsorganisationerna och deras medlemsföretag, och den andra som gjorts i samverkan med JLL fastighetsrådgivare.

Enkäten har gjorts med input från branschens aktörer för att beräkna storleken och tillväxtkraften för branschen i Europa. Vi hoppas att den ska ge en värdefull lägesbild för investerare och aktörer inom vår växande och dynamiska marknad.

Årets FEDESSA-undersökning har besvarats av 128 företag med totalt strax under 700 anläggningar och representation från 14 medlemsländer. Det omfattar över en fjärdedel av alla selfstorage-anläggningar i Europa. Rapporten inkluderar inte anläggningar i Storbritannien, men svaren från SSA UK's undersökning 2016 har lagts till i denna rapport där det varit lämpligt. Vi har också kompletterat svaren med intervjuer med aktörer runt om i Europa. 

Svaren på de flesta frågor gäller anläggningarnas nuläge och ställning den 31 mars 2016. 

Ladda ner 2016 European Self Storage Report här

Nyckelresultat

  • 2016 hade Europa 2 746 selfstorage-anläggningar med totalt 7 776 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, en ökning med 6 respektive 4 procent från 2015.

  • 39 procent av anläggningarna finns i Storbritannien och sex länder står för närmare 85 procent av anläggningarna.

  • Den genomsnittliga lagringsytan per capita är 0,016 kvadratmeter men Storbritannien, Holland och Island har tre gånger större yta per capita.

  • Storleken på anläggningarna är i genomsnitt 4 168 kvadratmeter, även om de spänner från mindre än 2 000 kvadratmeter till över 6 000 kvadratmeter.

  • Snitthyran är 255 euro per kvadratmeter och uthyrningsgraden har ökat från 78 till 80 procent det senaste året. De tio största företagen i Europa representerar över 25 procent av det totala antalet anläggningar.

  • Omsättningen har varit 500 miljoner euro och har ökat med 25 procent de senaste 12 månaderna.

  • Fyra av fem selfstorage-företag räknar med att 2016 blir mer lönsamt än 2015 med förväntan om fortsatt ökad uthyrning.