FEDESSA Europaiska Report

Det här är den åtta årliga undersökningen som FEDESSA gjort bland medlemsorganisationerna och deras medlemsföretag, och den andra som gjorts i samverkan med JLL fastighetsrådgivare.

Enkäten har gjorts med input från branschens aktörer för att beräkna storleken och tillväxtkraften för branschen i Europa. Vi hoppas att den ska ge en värdefull lägesbild för investerare och aktörer inom vår växande och dynamiska marknmead.

Årets FEDESSA-undersökning har besvarats av 800 anläggningar och representation från 17 medlemsländer. Det omfattar över en fjärdedel av alla selfstorage-anläggningar i Europa. Rapporten inkluderar inte anläggningar i Storbritannien, men svaren från SSA UK's undersökning 2019 har lagts till i denna rapport där det varit lämpligt. Vi har också kompletterat svaren med intervjuer med aktörer runt om i Europa. Svaren på de flesta frågor gäller anläggningarnas nuläge och ställning den 31 mars 2019.

Ladda ner 2019 European Self Storage Report här

Nyckelresultat

  • De tio bästa operatörerna i Europa representerar 25% av antalet anläggningar och 40% av det totala tillgängliga utrymmet

  • 80% av anläggningarna i Europa finns i sex länder.

  • Den genomsnittliga hyran i Europa är 259 € per kvadratter per år

  • Uthyrningsgraden är 79 procent. 

  • 31% av anläggningarna i vårt datasätt hade uthyrningsgraden mellan 85-90%

  • 97% av anläggningarna har elektronisk åtkomstkontroll och en tredjedel erbjuder nu 24-timmars åtkomst, en betydande ökning från 19% 2017

  • Operatörerna var något mer försiktiga än förra året, men tre av fyra selfstorage-företag räknar med att 2019 blir mer lönsamt än 2018

 

Tidigare kopior av rapporten kan hittas med hjälp av länkarna nedan: 

2012 Report

2013 Report

2014 Report

2015 Report

2016 Report

2017 Report

2018 Report