FEDESSA Europaiska Report

Det här är den sjunde årliga undersökningen som FEDESSA gjort bland medlemsorganisationerna och deras medlemsföretag, och den andra som gjorts i samverkan med JLL fastighetsrådgivare.

Enkäten har gjorts med input från branschens aktörer för att beräkna storleken och tillväxtkraften för branschen i Europa. Vi hoppas att den ska ge en värdefull lägesbild för investerare och aktörer inom vår växande och dynamiska marknad.

Årets FEDESSA-undersökning har besvarats av 700 anläggningar och representation från 14 medlemsländer. Det omfattar över en fjärdedel av alla selfstorage-anläggningar i Europa. Rapporten inkluderar inte anläggningar i Storbritannien, men svaren från SSA UK's undersökning 2018 har lagts till i denna rapport där det varit lämpligt. Vi har också kompletterat svaren med intervjuer med aktörer runt om i Europa.

Svaren på de flesta frågor gäller anläggningarnas nuläge och ställning den 31 mars 2018.

Ladda ner 2018 European Self Storage Report här

Nyckelresultat

  • 2018 hade Europa 3 792 selfstorage-anläggningar med totalt 9 707 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta

  • 40 procent av anläggningarna finns i Storbritannien och sex länder står för närmare 82 procent av anläggningarna.

  • Den genomsnittliga lagringsytan per capita är 0,020 kvadratmeter, med endast 7 av 23 länder i Europa som har överstått detta.

  • Genomsnitt Current Lettable Area (CLA) är 3 769 kvadratmeter, medan genomsnitt Maximum Lettable Area (MLA) är 3 989 kvadratmeter.

  • Snitthyran är 262 euro per kvadratmeter och genomsnitt uthyrningsgraden är 78 procent. De tio största företagen i Europa representerar 23,2 procent av det totala antalet anläggningar.

  • Tre av fyra selfstorage-företag räknar med att 2018 blir mer lönsamt än 2017 med förväntan om fortsatt ökad uthyrning.