FEDESSA Europaiska Report

Det här är den åtta årliga undersökningen som FEDESSA gjort bland medlemsorganisationerna och deras medlemsföretag, och den andra som gjorts i samverkan med JLL fastighetsrådgivare.

Årets undersökning skiljer sig från tidigare år genom att uppgifterna samlades in i juli med två datapunkter, februari och juni 2020. Detta var för att mäta effekterna av COVID-19 på industrin, med februari innan länder gick in i lockdown och juni när de flesta länder hade lindrat lockdown begränsningarna.

Årets FEDESSA-undersökning har besvarats av 900 anläggningar och representation från 16 medlemsländer. Det omfattar över en tredjedel av alla selfstorage-anläggningar i Europa. Rapporten inkluderar inte anläggningar i Storbritannien, men svaren från SSA UK's undersökning 2019 har lagts till i denna rapport där det varit lämpligt. Vi har också kompletterat svaren med intervjuer med aktörer runt om i Europa. Svaren på de flesta frågorna i undersökningen avser anläggningens position den 30 juni 2020.

Ladda ner 2020 European Self Storage Report här

Nyckelresultat

  • De tio bästa operatörerna i Europa representerar 18.2 % av antalet anläggningar och 36.1% av det totala tillgängliga utrymmet

  • 78% av anläggningarna i Europa finns i sex länder.

  • Self storage industrin i Europa fortsätter att växa. Vi uppskattar att det nu finns 4831 anläggningar som ger nästan 10,5 miljoner kvadratmeter self storage utrymme.

  • Den genomsnittliga hyran i Europa är 250 € per kvadratter per år.

  • Den genomsnittliga uthyrningsgraden i hela Europa låg på samma nivå som förra året på 79%. 

  • I motsats till de tre föregående åren tog företagsanvändare en allt större andel självlagringsutrymme. det europeiska genomsnittet av företagskunders ockuperade utrymme låg på samma nivå som 2019 (32%).

  • För andra året i rad såg vi en ökning av antalet förfrågningar som genererades via skyltar och ökade från 10,5% till 12% år 2020.

  • Webbförfrågningar genererar den högsta andelen av förfrågningarna (66% av kunderna).

  • Transparensen avseende onlinepriserna fortsätter att öka med 80%. Operatörerna som noterar priser på sina webbplatser jämfört med 74% år 2019.  

  • Self Storage industrin över hela Europa har i stort sett inte påverkats av pandemin.

 

Tidigare kopior av rapporten kan hittas med hjälp av länkarna nedan: 

2012 Report

2013 Report

2014 Report

2015 Report

2016 Report

2017 Report

2018 Report

2019 Report