Vanliga frågor

Nedan finner ni svar på några vanliga frågor om Self Storage. Föreningens framgång bygger på att vi alla delar med oss av branschrelaterade frågor. I takt med detta uppdaterar vi frågorna och svaren nedan så att vi kan använda detta som ett arbetsredskap framöver.