SELF STORAGE ASSOCIATION SWEDEN

 

button

 

 

Föreningen Self Storage Association Sweden är den svenska bransch-organisation för de som driver uthyrning av förråd till privatpersoner och företag.

Föreningen startades 2004 av ett antal selfstorage-operatörer. Föreningen är en ideell förening med syfte att tillvarata och beskydda medlemmarnas intressen genom att utgöra ett samarbetsorgan för kontakter mellan föreningens medlemmar och statliga och kommunala myndigheter i frågor rörande medlemmarnas verksamhet.

Föreningen har bland annat tagit fram allmänna bestämmelser, hyreskontrakt, en kundstandard tillsammans med Europeiska branschorganisationen och Svenska SIS samt försäkringsvillkor för branschen.

SSA:s Branschdag 2015
Self Storage Association Sweden (SSA) arrangerar sin årliga branschdag den 3 september i Stockholm

FEDESSA Europeiska Selfstorage Konferens 2015
FEDESSA:s årliga stora konferens hålls 6 – 7 oktober i Amsterdam

Copyright 2014. Self Storage Association Sweden.