SELF STORAGE ASSOCIATION SWEDEN

 

button

 

 


Föreningen Self Storage Association Sweden är den svenska branschorganisationen för de som driver uthyrning av förråd till privatpersoner och företag.

Föreningen startades 2004 av ett antal selfstorage-operatörer. Föreningen är en ideell förening med syfte att tillvarata och beskydda medlemmarnas intressen genom att utgöra ett samarbetsorgan för kontakter mellan föreningens medlemmar och statliga och kommunala myndigheter i frågor rörande medlemmarnas verksamhet.

Föreningen har bland annat tagit fram allmänna bestämmelser, hyreskontrakt, en kundstandard tillsammans med Europeiska branschorganisationen och Svenska SIS samt försäkringsvillkor för branschen.

 

 

Copyright 2014. Self Storage Association Sweden.