SELF STORAGE ASSOCIATION SWEDEN

 

button

 

 

SSA:s Branschdag 2015

Branschdag, 3 september för Swedish Self Storage Association på Best Western Kom Hotel Stockholm.

Följ med på en heldag med informationsmöten följt av en nätverksmiddag

Klicka här bildar mer

Föreningen Self Storage Association Sweden är den svenska bransch-organisation för de som driver uthyrning av förråd till privatpersoner och företag.

Föreningen startades 2004 av ett antal selfstorage-operatörer. Föreningen är en ideell förening med syfte att tillvarata och beskydda medlemmarnas intressen genom att utgöra ett samarbetsorgan för kontakter mellan föreningens medlemmar och statliga och kommunala myndigheter i frågor rörande medlemmarnas verksamhet.

Föreningen har bland annat tagit fram allmänna bestämmelser, hyreskontrakt, en kundstandard tillsammans med Europeiska branschorganisationen och Svenska SIS samt försäkringsvillkor för branschen.

 

FEDESSA Europeiska Selfstorage Konferens 2015
FEDESSA:s årliga stora konferens hålls 6 – 7 oktober i Amsterdam

Copyright 2014. Self Storage Association Sweden.