2022-rapporten är den elfte branschstudien i rad som utförs av Federation of European Self Storage Associations (FEDESSA), och årets rapport produceras för första gången tillsammans med CBRE. Trots utmaningarna under det gångna året, med COVID-19-störningar och ekonomisk motvind, har self storage-marknaden fortsatt att prestera starkt och investerarnas intresse fortsätter att öka, med en betydande obalans mellan antalet fonder som riktar in sig på sektorn och tillgängliga möjligheter.