Sweden Self Storage Association har till uppgift att: 

  • Definiera branschstandarder
  • Främja self storage-branschen i Sweden
  • Samla branschen i viktiga frågor
  • Vägleda nya medlemmar för att säkerställa en hög branschstandard

Kommande europeiska webinar

Gratis

Hot Topic Webinar Handling Difficult Customers

Gratis

Hot Topic Webinar Budgeting Brilliance: Efficiently Allocating Your Google Ads Spend

Gratis

July CEO Update Webinar