Self Storage Association Sweden är medlem i Federation of European Self Storage Association, FEDESSA, som är en förening för selfstorage-branschen i Europa med 14 medlemsländer som tillsammans ska ge branschen en gemensam röst i hela Europa.

Genom medlemskapet i FEDESSA omfattar branschoranisationen idag 70 procent av alla selfstorage-anläggningar i Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Norge, Sverige, Schweiz, Spanien, Nederländerna, Tjeckien och Storbritannien. FEDESSA har också ett nära samarbete med befintliga och potentiella selfstorage-aktörer i Österrike, Estland, Ungern, Lettland, Polen, Portugal, Rumänien och Ryssland. 

För ytterligare information, besök FEDESSA:s webbplats på www.fedessa.org.