Self storage-anläggningar dök först upp i USA på 1960-talet och sedan dess har branschen vuxit rejält. Idag finns nästan 53 000 anläggningar över hela landet. Det dröjde till 80-talet innan selfstorage-anläggningar kom till Sverige, inledningsvis i Stockholmsområdet, men idag finns det över 200 anläggningar i hela landet.

Branschen har fortsatt att växa stadigt i Sverige. Tillväxten drivs av rikstäckande aktörer med anläggningar på många orter likväl som mindre företag som vill bredda sin verksamhet med self storage.

Det finns flera anledningar till att allt fler privatpersoner och företag använder sig av magasinering. De främsta skälen är sociala faktorer som flytt, äktenskap, skilsmässa, pensionering. För företag är selfstorage praktiskt för t ex lagring av arkiv, lager eller kontorsutrustning.

Medvetenheten om self storage har också ökat tack vare att många anläggningar är väl synliga kring stora trafikleder och i större städer.