FEDESSA:s kvartalstidskrift UNLOCKED täcker både den brittiska och europeiska self storage industrin.

Distribuerad till över 2 100 platser i Storbritannien och Europa, inklusive medlemmar i alla europeiska self storage föreningar, branschleverantörer och andra berörda parter, är det den enda self storage tidningen som cirkulerar regelbundet i Storbritannien och Europa.

Unlocked Q3 2023 Front Cover.jpg

Det senaste numret av tidningen är Q3 2023.