Vem är Sweden self Storage Association?

Self Storage Association Sweden är den svenska branschorganisationen för uthyrare av förråd till privatpersoner och företag. Föreningen startades 2004 av ett antal self storage-företag. Self Storage Association Sweden är en ideell förening med syfte att tillvarata och främja medlemmarnas intressen genom att vara ett samarbetsorgan för kontakter mellan föreningens medlemmar och statliga och kommunala myndigheter i frågor som rör medlemsföretagens verksamhet.

Föreningen har bland annat tagit fram allmänna bestämmelser, hyreskontrakt, en kundstandard tillsammans med den europeiska branschorganisationen och svenska SIS samt försäkringsvillkor för branschen. Idag har Self Storage Association Sweden 67 self storage-företag som medlemmar, med totalt mer än 185 anläggningar. Föreningens styrelse leds av Peter Ågren. Vi vill givetvis att branschorganisationen representeras av så många self storage-företag som möjligt, för att få tyngd och kraft för att fortsätta utveckla branschen.