Nedan följer några vanliga frågor för dem som är intresserade av att använda self storage.


Listan innehåller frågor om vad self storage används till, vad du kan och inte kan lagra, hur säkert det är, trolig kostnad och tillgång till dina varor.