Vi erbjuder en mängd möjligheter att marknadsföra produkter eller tjänster till alla medlemmar.

 

Sammanfattning av viktiga affärsmöjligheter

Vår kvartal Unlocked magazine är den vanliga tidningen tillägnad self storage med en upplaga på cirka 2 500 inklusive medlemmar i alla 15 europeiska self storage föreningar. Varje nummer innehåller brittiska och europeiska nyheter, artiklar och frågor av allmänt intresse för att hjälpa till att hålla medlemmarna informerade om vad som händer inom branschen.  

Våra evenemang ger många möjligheter under hela året att träffa och nätverka med operatörer, investerare och andra leverantörsmedlemmar för att hålla oss uppdaterade och diskutera branschtrender och möjligheter.

Den årliga FEDESSA Conference & Trade Show erbjuder marknadsföringsmöjligheter från reklam i broschyrer före konferensen till att ställa ut i mässorna eller, genom utbudet av sponsringspaket som erbjuds, med alternativ som passar alla typer och budgetar.

Som leverantörsmedlem har du tillgång till hela medlemslistan.  Detta möjliggör kontakt med medlemmar efter evenemanget, ger råd till medlemmar i kampanjerbjudanden eller använder dessa värdefulla kunddata som en integrerad del av en årlig marknadsföringskampanj.